Voor opslag van al uw bagger en grond!

Alpha Bagger & Gronddepot

Alpha grond en baggerdepot is een begrip in de regio waar het gaat om de verwerking van uw grond en bagger. Zowel de grond als de bagger wordt in vloeistof dichte depots gebracht om conterminatie van de omgeving te voorkomen. Alpha BV beschikt over een eigen waterzuivering om het afkomende wat afdoende te reinigen. Wij kunnen alle baggerstromen voor u verwerken; tevens fungeren wij als grondbank.

Over Alpha

Bij Alpha Bagger- en Gronddepot nemen wij al uw (vervuilde) grond- en baggerspecie onder certificaat (BRL9335 en BRL 7511) voor u in en zorgen wij dat dit uiteindelijk weer kan worden hergebruikt.
Meer over Alpha Bagger & Gronddepot…

Certificering

Wij zijn gecertificeerd om zowel grond als baggerspecie met verschillende herkomst te keuren conform het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn uw grondstoffen in deskundige handen en is een correcte oplossing gewaarborgd.
Meer over onze certificeringen…

Projecten

Wij verzorgen veel projecten voor zowel bedrijven als de overheid. Daarbij kunnen wij ook baggerwerkzaamheden en sanering voor u uit handen nemen. Bekijk hier een overzicht van onze laatste projecten!
Meer over laatste projecten…