Bekijk onze certificaten

Wij zijn gecertificeerd om zowel grond als baggerspecie met verschillende herkomst te keuren conform het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn uw grondstoffen in deskundige handen en is een correcte oplossing gewaarborgd.