Grond- en baggerinspectie

Grond- en baggerinspectie

Indien u grond- of baggerspecie wilt laten verwerken bent u bij Alpha BV aan het juiste adres. Omdat elke partij anders van samenstelling is verzoeken wij u onder overlegging van milieurapporten prijs voor verwerking aan te vragen. Mocht u niet over een dergelijk rapport beschikken kunnen wij een en ander voor u laten uitvoeren.

Voor elk transport dient u in het bezit te zijn van een door ons uit te geven afvalstroomnummer. Deze nummers melden wij met de door u gebrachte hoeveelheden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen zodat de balans voor de verschillende handhavende instanties duidelijk is.

Uw bagger en grond worden via een geijkte weegbrug ingewogen zodat u altijd beschikt over de juiste bewijsstukken met betrekking tot de afvoer van uw materiaal.

Bagger

In Nederland wordt de waterkwaliteit als gevolg van baggerwerkzaamheden steeds beter; het aquatisch milieu heeft veel baat bij verwijdering van de bagger. Als gevolg van dieper water kunnen soorten zich beter ontwikkelen en gaat de visstand vooruit. Alpha BV is trots dat zij hierin een rol kan vervullen. Zo kunnen wij voor u alle soorten baggerwerkzaamheden uitvoeren; variƫrend van sloten tot grote waterwegen. Graag zijn we u van dienst.

Grond

Alpha kan grond voor u innemen en daarna grootschalig toepassen. E.e.a. sterk afhankelijk van de samenstelling van de grond. Wij zijn gespecialiseerd, middels zusterbedrijven, in het graven van damwandputten, kelders etc. De verwerking van de uitkomende grond is voor Alpha geen probleem.